www
 
Podmienky inzercie v sekcii Hydrogeologické práce - prehľad poskytovateľov

Vážení kolegovia,

výbor Slovenskej asociácie hydrogeológov (SAH) dostáva v poslednom období prostredníctvom svojej webovskej stránky www.sah-podzemnavoda.sk pomerne veľa otázok na možnosti realizácie rozličných špeciálnych hydrogeologických prác. Často jedná o vysoko špecifické a konkrétne otázky, ako aj o komerčne zaujímavé práce, ktoré sú predmetom činnosti iba niekoľkých subjektov na Slovensku (a o ktorých nemusí byť výbor SAH vždy informovaný). V záujme členov SAH, resp. ich zamestnávateľských subjektov sa preto výbor SAH rozhodol poskytnúť na svojej webovskej stránke prehľad o špecifikách hydrogeologických prác, vykonávaných a poskytovaných jednotlivými subjektmi. Tento prehľad je uverejnený od januára 2007 na samostatnej zložke „Hydrogeologické práce“ webovskej stránky SAH. Jednotlivé subjekty budú zoradené v abecednom poradí podľa svojho názvu, spolu s kontaktnými údajmi (kontaktná osoba, adresa, telefonický, faxový, elektronický kontakt) a so zameraním svojich hydrogeologických prác. Toto zameranie (bližšia špecifikácia činnosti, ktoré daný subjekt dokáže samostatne komerčne realizovať) bude uvedené tak, ako ho dané subjekty sami sformulujú. Na stránke SAH budú bezplatne uverejnené tie subjekty, kde pracuje minimálne jeden platiaci člen SAH. Rozsah všetkých takto uverejnených údajov je maximálne 100 slov.


Pre subjekty, ktoré prejavujú záujem aj o širšie prezentovanie svojej činnosti, ponúkame:

v cene 170 EUR na dvojročné obdobie:

banner (190 x 45 px) v sekcii "Sponzorované odkazy" v pravom paneli stránky, ktorý sa zobrazuje na všetkých stránkach aj podstránkach; + banner (180 x 60 px) v sekcii "Hydrogeologické práce - prehľad poskytovateľov"; + text v sekcii "Hydrogeologické práce - prehľad poskytovateľov", v rozsahu do 300 slov.Prosíme všetkých záujemcov, aby zaslali kontakty a špecifikácie svojich firiem, ako aj ďalšie prípadné požiadavky, na e-mailovú adresu admin@sah-podzemnavoda.sk

admin@sah-podzemnavoda.sk