www
 
6. terénny hydrogeologický seminár
pridal: Admin - hlavný administrátor / kategória: Aktuálne informácie

Priebeh prvých piatich terénnych hydrogeologických seminárov, ktoré sa začali stretnutím hydrogeológov v Blatnici (2008) a pokračovali v Starej Lesnej (2011), Krásnohorskej Dlhej Lúke (2015), vo Vitanovej – Oraviciach (2017) a v Rimavskej kotline – kúpeľoch Číž (2019) presvedčil výbor Slovenskej asociácie hydrogeológov, že uvedená voľnejšia forma odborného podujatia bez prísne radených tém, zostavených zborníkov a organizovaných vystúpení našla svoju odozvu v radoch odbornej verejnosti. Výbor SAH preto pristupoval k organizácii ďalšieho následníckeho podujatia, tentoraz na tému: „Hydrogeologický prieskum a využiteľné množstvá podzemných vôd”. Terénny hydrogeologický seminár sa konal od 17. do 19. októbra 2023 v Bánovskej kotline – lokalita Duchonka. [viac...]
6. terénny hydrogeologický seminár - Exkurzný sprievodca (.pdf) 6. terénny hydrogeologický seminár - Fotogaléria (odkaz)

komentáre sú vypnuté

admin@sah-podzemnavoda.sk