www
 
Anketa: 10 NAJ krasových prameňov Slovenska
pridal: Admin - hlavný administrátor / kategória: Aktuálne informácie

Medzinárodná asociácia hydrogeológov (IAH) a jej komisia pre krasovú hydrogeológiu s podporou UNESCO vytvorili projekt MIKAS – Most Important Karst Aquifer Springs, ktorého cieľom je nájsť a spropagovať tie najkrajšie, najzaujímavejšie a najdôležitejšie krasové pramene sveta (https://karst.iah.org/projects). Oslovené boli desiatky expertov na všetkých svetadieloch, konečný výber bude iste náročný. V porovnaní s mohutnými vyvieračkami Dinaríd, prameňmi Jordánu či Yellowstonskými gejzírmi sa zdá, že naša malá krajina ani nemá čo by pre túto databázu UNESCO ponúkla, v rámci jednotlivých krajín však projekt počíta s vlastným „národným“ výberom (NIKAS), v rámci ktorého bude zostavený rebríček primeraný našim hydrogeologickým pomerom.

komentáre sú vypnuté

admin@sah-podzemnavoda.sk