www
 
Novela geologického zákona
pridal: Admin - hlavný administrátor / kategória: Aktuálne informácie

Dávame Vám do pozornosti zákon č. 253/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Zákon č. 253/2022 Z. z. (odkaz) MŽP SR - Oznámenie pre odborne spôsobilé osoby (odkaz)

komentáre sú vypnuté

admin@sah-podzemnavoda.sk