www
 
Informácia o organizačnej zmene na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave
pridal: Admin - hlavný administrátor / kategória: Aktuálne informácie

Vážení kolegovia, milí študenti a doktorandi, naši absolventi,

Považujeme za potrebné Vám oznámiť, že dňa 4. 12.2020 Akademický senát Prírodovedeckej fakulty UK uznesením č. 11-20/06 schválil návrh dekana prof. RNDr. Petra Fedora, PhD. na zlúčenie pracovísk – Katedry inžinierskej geológie, Katedry hydrogeológie a Katedry aplikovanej a environmentálnej geofyziky do spoločného pracoviska – Katedry inžinierskej geológie, hydrogeológie a aplikovanej geofyziky...

doc. RNDr. Renáta Fľaková, PhD.

Informácia o organizačnej zmene na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave

komentáre sú vypnuté

admin@sah-podzemnavoda.sk