www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAHydrogeológia Hornej Nitry


Hydrogeológia Hornej Nitry

Hydrogeology of the Upper Nitra region


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 1997 [ ročník III, číslo 1 ]
Ondrej Franko, Eugen Kullman, Ladislav Melioris, Kamil Vrana

ABSTRACT: Groundwater in the region "Uppon Nitra" are associated with crystalline rocks, Mesosoic and Paleogene sediments, neovulcanic rocks, Neogene and Quarternary sediments. This article evaluates aquifers of the ground water, the springs, runoff, groundwater circulation, regime, chemistry of the groundwater and their utilization.


bibliografický
odkaz na článok:
Franko, O., Kullman, E., Melioris, L. & K. Vrana 1997: Hydrogeológia Hornej Nitry.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, III, 1/1997, 56-79.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: kryštalinikum, mezozoikum, paleogén, neogén, neovulkanity, kvartér, kolektory, pramene, merný podzemný odtok, režim, využívanie, chemizmus

key words: cristalline rocks, mesozoic, paleogene, neogene, quaternary, aquifers, specific underground runoff, regime, exploatation, chemistry

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk