www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAModelovanie ako moderný nástroj pre rizikovú analýzu podzemných vôd


Modelovanie ako moderný nástroj pre rizikovú analýzu podzemných vôd

Modelling as a modern tool for groundwater risk analysis


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 2005 [ ročník XI, číslo 2 ]
Miroslav Drahoš, Karel Kovářík, Ladislav Tometz

ABSTRACT: This paper presents a new modelling approach for risk analysis concerning groundwater pollution. The authors compare the current step method with transport models and try to show the advantages of modeling approach. The model solution of groundwater pollution in the vicinity of SPP Komarno is presented as an example. The pollutant is TTCE which is concentrated on the base of the aquifer but its solution pollutes the groundwater in the adjacent area.


bibliografický
odkaz na článok:
Drahoš, M., Kovářík, K. & L. Tometz, 2005: Modelovanie ako moderný nástroj pre rizikovú analýzu podzemných vôd.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, XI, 2/2005, 189-194.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: riziková analýza, model, znečistenie podzemnej vody

key words: risk analysis, modeling, groundwater pollution

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk