www
 
ARCHÍV [ Archív konferencií, prednášok a seminárov ]

Ukázať   Zoradiť podľa   Zoradiť  
Názov Dátum uploadu Veľkosť Stiahnutí Stiahnuť
Hydrogeochémia 2009 - Bratislava - Zborník 18.11.2009 15,14 Mb 151
15. hydrogeologická konferencia - Banská Štiavnica 2010 - Zborník 31.05.2010 20,08 Mb 708
13. hydrogeologická konferencia - Brusno 2005 - Zborník 14.12.2005 4,88 Mb 31
1. terénny hydrogeologický seminár - Blatnica 2008 - Exkurzný sprievodca 14.12.2008 7,28 Mb 10
14. hydrogeologická konferencia - Banská Bystrica 2007 - Zborník 18.11.2007 9,77 Mb 11
Hydrogeochémia 2007 - Bratislava - Zborník 20.10.2007 13,42 Mb 14
Vzdelávacie semináre - Sanácie v teórii a praxi - Úvod, témy 31.12.2011 39,06 kb 1188
Vzdelávacie semináre - Sanácie v teórii a praxi - Anketa 31.12.2011 37 kb 1048
Program konferencie: 10. česko-slovenský medzinárodný hydrogeologický kongres 18.08.2009 313,68 kb 1
16. slovenská hydrogeologická konferencia - Program 29.09.2012 61,16 kb 1814
Vzdelávacie semináre: 1. Bioremediácie - zborník prednášok 22.03.2014 642,48 kb 14
16. slovenská hydrogeologická konferencia - Zborník 09.10.2012 6,94 Mb 39
2. terénny hydrogeologický seminár - Stará Lesná 2011 - Exkurzný sprievodca 12.04.2012 2,46 Mb 15
Sanácie v teórii a praxi - 2. Kombinované sanačné technológie 27.01.2013 78,27 kb 1269
Seminár: Problémy ochrany podzemných vôd - 1.cirkulár 12.11.2013 6,05 Mb 895
Seminár: Problémy ochrany podzemných vôd - 2.cirkulár 03.12.2013 519,58 kb 1176
17. slovenská hydrogeologická konferencia - 1. cirkulár 21.02.2014 108,27 kb 1314
17. slovenská hydrogeologická konferencia - Prihláška (.doc) 21.02.2014 58 kb 903
17th Slovak Hydrogeological Conference - 1st Circular 21.02.2014 106,06 kb 1066
17th Slovak Hydrogeological Conference - Application form (.doc) 21.02.2014 54 kb 840
Vzdelávací seminár - 3. Kontaminanty v životnom prostredí: Pozvánka 24.01.2014 80,22 kb 900
Vzdelávací seminár - 3. Kontaminanty v životnom prostredí: Prihláška (.doc) 24.01.2014 30,5 kb 682
Vzdelávacie semináre: 2. Kombinované sanačné technológie - zborník prednášok 22.04.2014 2,12 Mb 8
Vzdelávacie semináre: 3. Kontaminanty v životnom prostredí - zborník prednášok 22.04.2014 26,2 Mb 17
17. slovenská hydrogeologická konferencia - Možnosti publikovania 11.08.2014 47,5 kb 776
17. slovenská hydrogeologická konferencia / Zborník - vzor príspevku 11.08.2014 69 kb 764
17. slovenská hydrogeologická konferencia - 2. cirkulár 24.08.2014 109,41 kb 779
17. slovenská hydrogeologická konferencia - Program konferencie 06.10.2014 70,09 kb 1611
17. slovenská hydrogeologická konferencia - fakturačné údaje / formulár 24.08.2014 33 kb 649
17. slovenská hydrogeologická konferencia - prezentácie z konferencie (.zip) 02.12.2014 72,19 Mb 22
17. slovenská hydrogeologická konferencia - zborník konferencie 02.12.2014 20,31 Mb 51
Odborný seminár: Problémy ochrany podzemných vôd 11.12.2014, VÚVH Bratislava - program 09.11.2014 3,11 Mb 1092
HYDROGEOCHÉMIA ‘15 - Pokyny pre autorov - vzor príspevku 17.02.2015 76 kb 812
HYDROGEOCHÉMIA ‘15 - Pokyny pre autorov 17.02.2015 39 kb 732
HYDROGEOCHÉMIA ‘15 - Prihláška (poštou alebo e-mailom) 17.02.2015 40,5 kb 596
HYDROGEOCHÉMIA ‘15 - 1. cirkulár 17.02.2015 102,31 kb 1179
Vzdelávacie semináre – 4. Analýza rizika znečisteného územia - Prednášky (.zip) 13.06.2015 21,26 Mb 53
HYDROGEOCHÉMIA ‘15 - 2. cirkulár 12.06.2015 126,95 kb 1233
HYDROGEOCHÉMIA ‘15 - Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie 07.07.2015 5,4 Mb 41
3. terénny hydrogeologický seminár - 2. cirkulár 14.10.2015 480,25 kb 1190
3. terénny hydrogeologický seminár - Zborník abstraktov / Exkurzný sprievodca 27.10.2015 876,49 kb 16
Vzdelávací seminár – 5. Praktické skúsenosti z prieskumov, monitoringu a analýzy rizika - Prednášky 14.04.2016 46,62 Mb 57
18. Slovenská hydrogeologická konferencia - 2. cirkulár (.pdf) 14.09.2016 182,6 kb 889
18. Slovenská hydrogeologická konferencia - Odborný program konferencie ver. 14.10.2016 (.pdf) 14.10.2016 114,13 kb 1207
18. Slovenská hydrogeologická konferencia - Zborník (.pdf) 19.01.2017 11,51 Mb 1714
Vzdel. semináre: 6. Praktické skús. zo sanácie zneč. území I. - Organizačné pokyny (.pdf) 25.03.2017 170,16 kb 1468
Vzdel. semináre: 6. Praktické skús. zo sanácie zneč. území I. - Prihláška (.doc) 26.02.2017 26,5 kb 493
Vzdel. semináre: 6. Praktické skús. zo sanácie zneč. území I. - Program (.pdf) 26.03.2017 109,78 kb 1086
Seminár Podzemná voda v regiónoch Slovenska - Obálka a titulná strana 12.03.2017 90,35 kb 476
Seminár Podzemná voda v regiónoch Slovenska - Predhovor 12.03.2017 76,49 kb 468
33568 downloadov z 50 súborovChoď na stránku  [1] 2
admin@sah-podzemnavoda.sk