www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAK životnému jubileu RNDr. Igora Baja


K životnému jubileu RNDr. Igora Baja

Jubilee of RNDr. Igor Bajo


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 2022 [ ročník 28, číslo 1 ]
Slávka Grexová

Ani sa to nezdá, že ubehlo ďalších 10 rokov a ja mám opätovne tú česť pripomenúť krásne životné jubileum 80 rokov nášho priateľa, kolegu, skvelého odborníka a v prvom rade výnimočného človeka Igora Baja. Narodil sa 16. 2. 1942 v Žiline.


bibliografický
odkaz na článok:
Grexová, S. 2022: K životnému jubileu RNDr. Igora Baja.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, 28, 1/2022, 72-74.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: -

key words: -

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk