www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAStále aktívny Miroslav Holubec


Stále aktívny Miroslav Holubec

Jubilee of RNDr. Miroslav Holubec, CSc.


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 2021 [ ročník 27, číslo 2 ]
Anna Patschová a kolektív

Hádam nám náš milý (dnes už bývalý) kolega RNDr. Miroslav Holubec, CSc. prepáči, ak prezradíme, že v septembri oslávil už 70 rokov ako vitálny dôchodca a odborne ešte stále aktívny odborník v oblasti znečisťovania podzemných vôd, vodného hospodárstva a environmentálnych technológií. Poznáme ho ako dlhoročného experta a tiež vedúceho oddelenia podzemných vôd na VÚVH, ktorý sa v neposlednej rade zaslúžil aj o vznik systému vzdelávania odborníkov z praxe.


bibliografický
odkaz na článok:
Anna Patschová a kolektív, 2021: Stále aktívny Miroslav Holubec.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, 27, 2/2021, 178.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: -

key words: -

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk