www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAK jubileu RNDr. Kataríny Benkovej


K jubileu RNDr. Kataríny Benkovej

Jubilee of RNDr. Katarína Benková


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 2021 [ ročník 27, číslo 1 ]
Natália Bahnová, Daniel Marcin, Peter Malík

V januári 2021 oslávila životné jubileum RNDr. Katarína Benková. Narodila sa 31. 1. 1961 v Bratislave ako druhorodená dcéra v rodine Amálie a Ladislava Dulovičovcov. Maturovala na gymnáziu Ivana Horvátha v Bratislave-Ružinove. Láska k prírodným vedám sa u nej formovala aj pod vplyvom jej otca hydrológa, s ktorým chodievala na výlety po zákutiach Slovenska. Aj preto v štúdiu pokračovala na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave...


bibliografický
odkaz na článok:
Bahnová, N., Marcin, D. & P. Malík 2021: K jubileu RNDr. Kataríny Benkovej.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, 27, 1/2021, 63-64.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: -

key words: -

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk