www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAChemický stav útvarov podzemných vôd na Slovensku – všeobecné hodnotenie kvality


Chemický stav útvarov podzemných vôd na Slovensku – všeobecné hodnotenie kvality

Chemical status of groundwater bodies in Slovakia – general quality assessment


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 2021 [ ročník 27, číslo 1 ]
Jozef Kordík, Dušan Bodiš†, Igor Stríček, Michal Jankulár, Igor Slaninka

ABSTRACT: In 2020, the State Geological Institute of Dionýz Štúr solved a task aimed at assessing the chemical status of Quaternary and Pre-Quaternary groundwater bodies (GWB). The assessment is based on the verification of whether the monitored groundwater quality components in the monitoring objects for a certain period of time exceed the quality standards and / or threshold values. The procedure for assessing the chemical status of the GWB was based on the EC “Guidance Document No. 18 on groundwater status and trend assessment“ as of 2009 and was adjusted to the conditions of existing information for the territory of Slovakia. To solve the task, the results of monitoring of several monitoring networks of SHMI and WRI from 2016 and 2017 were provided. Exceedances of quality standards / threshold values were found in at least one case in all Quaternary and most Pre-Quaternary GWB. In 2020, 8 Quaternary GWB were classified in poor chemical status and 8 Quaternary GWB were classified in good chemical status. In the case of Pre-Quaternary GWB, 5 of them were classified in poor chemical status and 54 in good chemical status. The most common indicators exceeding the threshold values / quality standards (at least in one monitoring site) were NH4+ (43 GWB), Fe-total (36 GWB), Mn (34 GWB), NO3- (31 GWB), TOC (28 GWB), PO43- (21 GWB), SO42- (20 GWB) and As (18 GWB).


bibliografický
odkaz na článok:
Kordík, J., Bodiš, D., Stríček, I., Jankulár, M. & I. Slaninka 2021: Chemický stav útvarov podzemných vôd na Slovensku – všeobecné hodnotenie kvality.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, 27, 1/2021, 1-22.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: Chemický stav, útvar podzemnej vody, rámcová smernica o vodách, Slovensko

key words: Chemical status, groundwater body, water framework directive, Slovakia

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk