www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAŽivotné cesty RNDr. Eriky Beňákovej


Životné cesty RNDr. Eriky Beňákovej

Jubilee of RNDr. Erika Beňáková


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 2014 [ ročník 20, číslo 2 ]
Peter Malík

RNDr. Erika Beňáková sa narodila 15. 8. 1954 v Lučivnej, malej dedinke pod Tatrami, kde strávila detstvo a školské roky, vtedy však ešte so svojím rodným priezviskom ako Erika Kurdelová. Po ukončení vysokoškolského štúdia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave začala pracovať na IGHP, štátny podnik, Žilina, v závode Bratislava...


bibliografický
odkaz na článok:
Malík, P. 2014: Životné cesty RNDr. Eriky Beňákovej.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, 20, 2/2014, 177.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: -

key words: -

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk