www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAJubileum Mgr. Evy Méryovej


Jubileum Mgr. Evy Méryovej

Jubilee of Mgr. Eva Méryová


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 2014 [ ročník 20, číslo 2 ]
Peter Malík

Roky plynú, nič ich nezastaví a tak je tomu i pri jubilantke Mgr. Eve Méryovej, ktorá sa narodila 6. 1. 1957 v nádhernom prostredí Liptovskej kotliny a severných svahov Nízkych Tatier, v Partizánskej Ľupči. Toto prostredie sformovalo jej vzťah k prírode a neskoršie ovplyvnilo i jej rozhodnutie študovať prírodné vedy so zameraním na geológiu...


bibliografický
odkaz na článok:
Malík, P. 2014: Jubileum Mgr. Evy Méryovej.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, 20, 2/2014, 176.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: -

key words: -

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk