www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAStavebné zemné práce a ich vplyv na kvalitu podzemných vôd


Stavebné zemné práce a ich vplyv na kvalitu podzemných vôd

Building earthworks and their influence of the quality of the ground water


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 1996 [ ročník II, číslo 2 ]
Ivona Škultétyová, Jozef Martoň, Július Hétharši

ABSTRACT: It is practically impossible to keep the quality of the water on the natural level in regions with intensive exploitation of the area. The security of acceptable measures of contamination of underground drinking water sources, chosen for collective supplying of the population, can be reached with the perception of factor affecting negative affects, and by their elimination reach a safeguard of consistent and effective protection of drinking water sources.


bibliografický
odkaz na článok:
Škultétyová, I., Martoň, J. & J. Hétharši 1996: Stavebné zemné práce a ich vplyv na kvalitu podzemných vôd.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, II, 2/1996, 60-68.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: zemné práce, vodné zdroje, podzemné vody, znečistenie, ,ochrana

key words: earthworks, water sources, ground water, contamination, protection

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk