www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODASchvaľovanie využiteľných zdrojov a zásob podzemných vôd v KKZZ a s tým súvisiaca problematika


Schvaľovanie využiteľných zdrojov a zásob podzemných vôd v KKZZ a s tým súvisiaca problematika

Approbation of explotable resources and reserves of groundwaters by the RRCC and related problems


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 1996 [ ročník II, číslo 2 ]
Eugen Kullman, Ján Šuba

ABSTRACT: RRCC has been established in Slovakia in 1992 as an advisory body to assisst the Minister of the Environment of SR in assessments, classifications and approbations of calculated quantitative and qualitative parameters for natural and exploitable resources and reserves of groundwaters. To date a fundamental problem related to function of this advisory body is to adopt principles and regulations taking account of the ecological criteria and climatic changes, which affect adversely the quality of groundwater resources and reserves.


bibliografický
odkaz na článok:
Kullman, E. & J. Šuba 1996: Schvaľovanie využiteľných zdrojov a zásob podzemných vôd v KKZZ a s tým súvisiaca problematika.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, II, 2/1996, 52-55.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: klasifikovanie zdrojov a zásob podzemných vôd, využiteľné zdroje podzemných vôd, schvaľovanie množstva podzemných vôd

key words: classification of groundwater resources and reserves, exploitable groundwater resources, approbation of groundwater quantity

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk