www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODARegionálne hodnotenie koeficienta prietočnosti v neovulkanických horninách na Slovensku a v zahraničí


Regionálne hodnotenie koeficienta prietočnosti v neovulkanických horninách na Slovensku a v zahraničí

Regional assessment of transmissivity coefficient in neovolcanic rocks in Slovakia and in Abroad


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 2011 [ ročník XVII, číslo 2 ]
Alena Bágelová, Marián Fendek

ABSTRACT: The hydraulic properties of the aquifer are necessary to be known for the regional assessment of natural resources and sustainable groundwater yield. The fact that specific capacity is correlated with hydraulic properties of the aquifer can simplify this parameter estimation. In the first part of the paper, a review of methodology used in Slovakia is given, together with practical examples. It is focused on a new contribution of using the conversion difference d value for selection of the representative section on the semi-log drawdown/time dependency plot for transmissivity coefficient estimation. The practical use is also showed. The next section describes the methodical procedures for regional assessment of the volcanic rock hydraulic parameters used in the world. Finally, the advantages and limitations of the described methodologies are discussed and the methodology appropriate for regional assessment of the hydraulic parameters in volcanic rocks of Slovakia is proposed.


bibliografický
odkaz na článok:
Bágelová, A. & M. Fendek, 2011: Regionálne hodnotenie koeficienta prietočnosti v neovulkanických horninách na Slovensku a v zahraničí.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, XVII, 2/2011, 171-188.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: vulkanické horniny, koeficient prietočnosti, merná výdatnosť, prepočtová diferencia

key words: volcanic rocks, transmissivity coefficient, specific capacity, conversion difference

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk