www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAPriepustnosť a prietočnosť neovulkanitov vybraných území Slovenska


Priepustnosť a prietočnosť neovulkanitov vybraných území Slovenska

Permeability and transmissivity neovolcanic rocks in the select areas of Slovakia


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 2002 [ ročník VIII, číslo 1 ]
Stanislav Olekšák

ABSTRACT: The author summarized and evaluated the characteristics of permeability and transmissivity on neovo1canic rocks of the Vihorlatské vrchy Mts., Slanské vrchy Mts., Štiavnické vrchy Mts. in NE part of Levice district. Dependence of permeability and transmissivity on lithology neovo1canic rocks was studied in the areas. Also differences of permeability and transmissivity were studied between areas.


bibliografický
odkaz na článok:
Olekšák, S., 2002: Priepustnosť a prietočnosť neovulkanitov vybraných území Slovenska.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, VIII, 1/2002, 5-16.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: neovulkanity, priepustnosť, prietočnosť, index priepustnosti, index prietočnosti, koeficient filtrácie, koeficient prietočnosti

key words: neovolcanic rocks, permeability, transmissivlty, permeability index, transmissivity index, coefficient of hydraulic conductivity, coefficient of transmissivity

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk