www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAZa Jánom Jetelom


Za Jánom Jetelom

-


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 2005 [ ročník XI, číslo 2 ]
Peter Malík

ABSTRAKT: Doc. RNDr. Ján Jetel, CSc. sa narodil 12. 6. 1935 v Prahe. Štúdium špecializácie hydrogeológie na Geologicko-geografickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe ukončil v roku 1958, kde v roku 1970 získal aj vedeckú hodnosť kandidát geologicko-mineralogických vied (CSc.).


bibliografický
odkaz na článok:
Malík, P., 2005: Za Jánom Jetelom.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, XI, 2/2005, 243.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: -

key words: -

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk