www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAKritériá pre kvalitatívnu kategorizáciu zdrojov podzemných vôd s ohľadom na ich upraviteľnosť


Kritériá pre kvalitatívnu kategorizáciu zdrojov podzemných vôd s ohľadom na ich upraviteľnosť

Criteria for qualitative categories of groundwater resources with respect to their treatment


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 2007 [ ročník XIII, číslo 2 ]
Dušan Bodiš, Zlatica Ženišová, Katarína Kminiaková

ABSTRACT: This paper suggests basic methodology for expression of relationship between calculated exploitable groundwater supplies mainly in C category and groundwater qualitative parameters. The proposal includes different technique for the evaluation of single sample collection as well as monitoring of groundwater quality whereas single sample collections are of lower reliability than results of monitoring. Final evaluation is visualized through simple cartographic representation of determined categories in point and surface forms and clearly divides parts of hydrogeological structure according to qualitative criterion for groundwater treatment.


bibliografický
odkaz na článok:
Bodiš, D., Ženišová, Z. & K. Kminiaková, 2007: Kritériá pre kvalitatívnu kategorizáciu zdrojov podzemných vôd s ohľadom na ich upraviteľnosť.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, XIII, 2/2007, 211-219.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: kvalita podzemnej vody, kategorizácia upraviteľnosti, metodika hodnotenia, mapové vyjadrenie

key words: groundwater quality, treatment categories, methodology, map visualization

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk