www
 
Hľadať SAH - Slovenská asociácia hydrogeológov

Hľadať:   Rozšírený vyhľadávací formulár
Hľadať v:
 

Výsledky 1 - 10 od 65 v kategórii: Články časopisu PODZEMNÁ VODA

bullet Príloha 1: Zoznam článkov publikovaných v časopise Podzemná voda za obdobie 20 rokov
- Zoznam článkov publikovaných v časopise Podzemná voda za obdobie 20 rokov (1995 – 2013).

časopis PODZEMNÁ VODA: rok 2014 [ ročník 20, číslo 1 ] | Relevantnosť: 5,4

bullet Dvadsiate výročie vydávania časopisu Podzemná voda
Vladimír Hanzel, Peter Némethy, Peter Malík, Renáta Fľaková, Miriam Fendeková V roku 2014 si pripomíname významné výročie – začiatok vydávania hydrogeologického vedeckého periodika – časopisu Podzemná voda. Vydávanie časopisu postupne vyplynulo z úloh, pred ktoré bola posta...

časopis PODZEMNÁ VODA: rok 2014 [ ročník 20, číslo 1 ] | Relevantnosť: 5,4

bullet Zmeny v redakčnej rade časopisu Podzemná voda
Peter Malík Ešte v uplynulom roku 2017 sa odchádzajúci výbor Slovenskej asociácie hydrogeológov (SAH), vydavateľa časopisu Podzemná voda, pred voľbou nového výboru valným zhromaždením SAH rozhodol uznesením výboru č. 3-78/2017 z dňa 4. 12. 2017 ukončiť činnosť Redakčnej rady...

časopis PODZEMNÁ VODA: rok 2018 [ ročník 24, číslo 1 ] | Relevantnosť: 3,6

bullet Hydrogeologickí osemdesiatnici v roku 2017
Peter Malík V rokoch 2007 a 2008 bolo v časopise Podzemná voda uverejnených niekoľko krátkych príležitostných článkov o vtedy jubilujúcich sedemdesiatnikoch z radov Slovenskej asociácie hydrogeológov.

časopis PODZEMNÁ VODA: rok 2017 [ ročník 23, číslo 1 ] | Relevantnosť: 1,2

bullet Príhovor
Ladislav Melioris, Pavol Bujalka Slovenská asociácia hydrogeológov a Slovenský komitét IAH prichádzajú pred širokú odbornú verejnosť s novým vedeckým periodikom "Podzemná voda". Naším cieľom je, aby tento časopis kompenzoval postupný pokles vydávania, či zanikania vedeckých a o...

časopis PODZEMNÁ VODA: rok 1995 [ ročník I, číslo 1 ] | Relevantnosť: 1,2

bullet Vážení kolegovia
...eologického zamerania i ašpirantov, vyriešiť veľký počet výskumných úloh i úloh pre potreby praxe. Podrobné údaje o vývoji i dosiahnutých výsledkoch katedry nájdete v príspevku prof. RNDr. L. Meliorisa, DrSc. v čísle časopisu Podzemná voda, ktoré Vám predkladáme....

časopis PODZEMNÁ VODA: rok 1997 [ ročník III, číslo 2 ] | Relevantnosť: 1,2

bullet Úvod
...seminár na tému "Geologický prieskum a odstraňovanie ekologických záťaží". Seminár sa konal v dňoch 17. - 19. júna 1998 v Banskej Bystrici - Tajove. Z celkového počtu odprednášaných odborných prednášok, časť je publikovaná v našom odbornom časopise Podzemná voda...

časopis PODZEMNÁ VODA: rok 1998 [ ročník IV, číslo 2 ] | Relevantnosť: 1,2

bullet Fatra – jedinečná minerálna voda v Západných Karpatoch
Dušan Bodiš, Gabriela Vandrová, Daniel Panák, Jozef Kordík, Juraj Michalko, František Bottlik, Milena Cígerová, Denisa Kókaiová, Peter Štefanka ABSTRACT: Fatra mineral water is distinctly of the Na-HCO3 chemical type (A1 = 78 – 82 equiv. %) with a high CO2 content. The high ratio of rMg...

časopis PODZEMNÁ VODA: rok 2013 [ ročník 19, číslo 1 ] | Relevantnosť: 1,2

bullet Transport rozpuštených látek a hvdrogeochemická interakce voda - hornina v granitoidních masivech
František Eichler ABSTRACT: Staining techniques were developed and tested for geochemical research of the interactions and migration of dissolved inorganic chemicals in granites and its mineralized fractures. X-ray powder diffraction was used for qualitative identification of following minerais fro...

časopis PODZEMNÁ VODA: rok 2002 [ ročník VIII, číslo 2 ] | Relevantnosť: 1,2

bullet 12. Slovenská hydrogeologická konferencia a 10. výročie vydávania časopisu PODZEMNÁ VODA
Ladislav Melioris, Peter Némethy ABSTRAKT: Slovenská asociácia hydrogeológov, ktorá vznikla v r. 1991 si dala do svojho programu o.i. aj úlohu podieľať sa na odbornom raste svojich členov, zabezpečovať výmenu odborných skúseností, organizovať domáce i medzinárodné vedecké a odbor...

časopis PODZEMNÁ VODA: rok 2004 [ ročník X, číslo 1 ] | Relevantnosť: 1,2

Choď na stránku  [1] 2 3 4 5 6 7

Výsledky 1 - 10 od 11 v kategórii: Aktuálne informácie

bullet Aktuálne informácie | Veda v CENTRE: Podzemná voda. Obnoviteľný zdroj vody aj voda v zásobe
Dňa 29. 1. 2015 o 17.00 hod. sa v kongresovej sále Centra vedecko-technických informácií SR uskutočnilo stretnutie na tému Podzemná voda. Obnoviteľný zdroj vody aj voda v zásobe. Hosťom bo...

pridané dňa: 16.01.2015 - 07:45:19 | Relevantnosť: 3,6

bullet Aktuálne informácie | Spravodajca SAH za obdobie 2016
Vážení členovia! Odporúčame Vám do pozornosti nové číslo Spravodajcu SAH (2016)...

pridané dňa: 09.02.2017 - 20:10:00 | Relevantnosť: 1,8

bullet Aktuálne informácie | Pozvánka na 5. terénny hydrogeologický seminár
Slovenská asociácia hydrogeológov Vás pozýva na 5. terénny hydrogeologický seminár s názvom Hydrogeologický prieskum v deficitných oblastiach, ktorý sa uskutoční v dňoch 16. – 18. okt...

pridané dňa: 22.05.2019 - 10:10:57 | Relevantnosť: 0,6

bullet Aktuálne informácie | 4. terénny hydrogeologický seminár
...né vody bez hraníc". Jeho cieľom bola výmena praktických informácií o štandardných hydrogeologických profesijných činnostiach, o novej technológii a metodických postupoch, o novej legisl...

pridané dňa: 06.06.2017 - 01:54:46 | Relevantnosť: 0,6

bullet Aktuálne informácie | 19. Slovenská hydrogeologická konferencia, 6. – 9. november 2018
...ie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. O konferencii | Fotogaléria | Prezentácie (.zip) | Zborník z konferencie (.pdf) | Sprievodca k exkurzii (.pdf) |

pridané dňa: 06.04.2018 - 20:05:00 | Relevantnosť: 0,6

bullet Aktuálne informácie | Petícia "Za živé rieky a čistú vodu"
...ov Ministerstvu životného prostredia, parlamentu a vláde SR výzvu "Za živé rieky a čistú vodu" s cieľom poukázať na ignorovanie vedeckých poznatkov pri plánovaní využitia vôd...

pridané dňa: 16.02.2016 - 19:31:53 | Relevantnosť: 0,6

bullet Aktuálne informácie | Valné zhromaždenie SAH
Vážení členovia! Dňa 5.12.2017 o 16 hod. sa v zasadačke na 6. poschodí starej budovy VÚVH v Bratislave uskutočnilo valné zhromaždenie SAH. | súvisiace dokumenty (.pdf) |

pridané dňa: 21.11.2017 - 18:57:00 | Relevantnosť: 0,6

bullet Aktuálne informácie | Memorandum o porozumení
...strategickej suroviny a najmä zdrojov pitnej vody, prijali Memorandum o porozumení vo vzťahu k ochrane vody ako najvýznamnejšej strategickej suroviny Slovenskej republiky v 21. storočí...

pridané dňa: 21.12.2012 - 17:54:11 | Relevantnosť: 0,6

bullet Aktuálne informácie | Ostrov Sihoť - Vyjadrenie výboru Slovenskej asociácie hydrogeológov
Vyjadrenie výboru Slovenskej asociácie hydrogeológov k navrhovanej trase cyklistického chodníka cez územie I. ochranného pásma vodného zdroja na ostrove Sihoť...

pridané dňa: 24.05.2012 - 08:34:52 | Relevantnosť: 0,6

bullet Aktuálne informácie | Stanovisko výboru SAH k ropovodu
...iciatívu smerujúcu k zabráneniu vedenia ropovodu cez Žitný ostrov. Množstvá podzemnej vody, ktoré sú tu sústredené, patria medzi najväčšie v Európe. Vystaviť ich riziku znehodnotenia b...

pridané dňa: 24.08.2010 - 19:37:44 | Relevantnosť: 0,6

Choď na stránku  [1] 2

Výsledky v kategórii: Komentáre

Žiadne výsledky hľadania

Výsledky 1 - 10 od 44 v kategórii: Oblasti okrem vyššie uvedených kategórií

bullet Podzemná voda v regiónoch Slovenska
Podzemná voda v regiónoch Slovenska Zborník príspevkov zo seminára Editori: František Bottlik & Peter Malík Obálka a titulná strana Pred...

pridané dňa: 05.04.2017 - 10:57:53 | Relevantnosť: 3,6

bullet 1995 - 2014: 20. výročie vydávania časopisu Podzemná voda
V roku 2014 sme si pripomínali významné výročie – začiatok vydávania hydrogeologického vedeckého periodika – časopisu Podzemná voda. Vydávanie časopisu postupne vyplynulo z úloh, pre...

pridané dňa: 04.05.2016 - 09:08:12 | Relevantnosť: 3,6

bullet Etické princípy a pravidlá publikovania v časopise PODZEMNÁ VODA
ETICKÉ PRINCÍPY A PRAVIDLÁ PUBLIKOVANIA Slovenská asociácia hydrogeológov ako vydavateľ časopisu Podzemná voda presadzuje dodržiavanie etických princípov publikovania v súlade s p...

pridané dňa: 02.05.2018 - 22:26:00 | Relevantnosť: 2,4

bullet O časopise PODZEMNÁ VODA
Podzemná voda (ISSN 1335-1052) je vedecký a odborný časopis Slovenskej asociácie hydrogeológov a Národnej skupiny medzinárodnej asociácie hydrogeológov. Časopis je zaevidovaný na Ministers...

pridané dňa: 02.05.2018 - 21:37:38 | Relevantnosť: 2,4

bullet Reklama v časopise PODZEMNÁ VODA
V časopise PODZEMNÁ VODA je možné uverejniť reklamu: cena za 1 čiernobielu A4 stranu je 340 EUR, cena za 1 farebnú A4 stranu je 460 EUR. Reklamu v časopise "PODZEMN...

pridané dňa: 02.05.2018 - 21:44:56 | Relevantnosť: 1,8

bullet Objednávka časopisu PODZEMNÁ VODA
Časopis "PODZEMNÁ VODA" si môžete objednať na adrese vydavateľa, alebo na e-mailovej adrese tajomnik@sah-podzemnavoda.sk. Cena výtlačku je 8,30 EUR.

pridané dňa: 02.05.2018 - 21:44:17 | Relevantnosť: 1,8

bullet Slovak Association of Hydrogeologists: who we are and what we do?
...drogeologists, the most distinguished is clearly the publishing “Podzemná voda” journal, which is only in two years younger than “Hydrogeology Journal” – the official IAH (International Ass...

pridané dňa: 08.11.2015 - 17:31:55 | Relevantnosť: 1,2

bullet Galéria osobností hydrogeológie - Pavol BUJALKA
...ej ročenky a časopisov Mineralia Slovaca, Geologický průzkum a Podzemná voda. Podieľal sa tiež na spracovaní významnej publikácie História geológie na Slovensku – Zväzok 2 (2006). Aktí...

pridané dňa: 14.11.2016 - 20:59:45 | Relevantnosť: 1,2

bullet Plán práce SAH
Plán práce SAH na rok 2017 Vydať časopis Podzemná voda 1/2017 a 2/2017. Pripraviť a vydať Spravodajcu SAH č. 46 a 47. Zorganizovať 4. terénny hydrogeologický seminár. Rozv...

pridané dňa: 30.01.2017 - 20:38:54 | Relevantnosť: 1,2

bullet Vydavateľská činnosť SAH
...PriF UK v Bratislave, a to Hydrogeochémia (Melioris, 1978, 1981), Podzemná voda - metódy výskumu a prieskumu (Melioris et al., 1986), Hydrogeochémia - cvičenia (Hyánková, 1982), Vybrané kapit...

pridané dňa: 11.03.2016 - 14:06:10 | Relevantnosť: 1,2

Choď na stránku  [1] 2 3 4 5

administrátor: admin@sah-podzemnavoda.sk
Tento web používa súbory cookies. [informácie o cookies]